دعای خیر و برکت

 

 

دعای خیر و برکت

روزی عیسی در مکانی دعا می‌کرد. چون دعایش به ‌پایان رسید، یکی از شاگردان به او گفت: «ای سرور ما، دعا کردن را به ما بیاموز.»  عیسی به ایشان گفت: «چنین دعا کنید،  زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند:»

«ای پدر ما که در آسمانی،

نام تو مقدّس باد.

پادشاهی تو بیاید.

ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود،

بر زمین نیز به انجام رسد.

نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما.

و قرضهای ما را ببخش،

چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.

و ما را در آزمایش میاور،

بلکه از آن شرور رهاییمان ده.»

[زیرا پادشاهی و قدرت و جلال، تا ابد از آنِ توست. آمین.]

 

ارادۀ خدا در آسمان برای شما خیر و برکت است.  و همانطوری که عیسی دعا کرد، ارادۀ پر برکت برای شما در زمین نیز خواستهٔ خداوند می‌باشد.

برای برکات الهی در زندگی‌ شما، در خواست دعا های خود   را به ما بفرستید.  ما با خوشحالی‌ برای شما دعا خواهیم کرد.